DLP – działanie systemu

Informacja jest w dzisiejszych czasach największym dobrem dla niemal każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od branży, w jakiej działa. Z puntu widzenia biznesu za informacją idzie wiedza, a to w dobie konkurencji staje się towarem niemal bezcennym. Dlatego też dane są dzisiaj najsilniej chronioną wartością. Czy uruchomienie systemu DLP to rozwiązanie tego problemu?

Chroń firmę przed wyciekiem informacji

Przedsiębiorstwa od dawna dbają o ochronę danych osobowych i poufnych plików przechowywanych na stacjach roboczych, urządzeniach mobilnych, serwerach czy centrach przetwarzania danych. Zwłaszcza po wprowadzeniu w życie rozporządzenia RODO, które mocno zaostrzyło przepisy związane z przetwarzaniem danych osobowych. Doświadczenie pokazuje jednak, że w tej chwili największym zagrożeniem jest czynnik ludzki. Dlaczego? Gdyż żaden system, najbardziej wyczulone oprogramowanie czy najlepsze zabezpieczenia nie są w stanie uchronić firmy przed pomyłką, lub zgubieniem sprzętu firmowego. Odpowiednie przeszkolenie pracowników i wyczulenie ich na nową politykę ochrony informacji, nie zawsze wystarczy. Pojawił się jednak w środowisku IT nowy model bezpieczeństwa. Jego działanie skupione jest na danych i procesach ich przetwarzania, co umożliwia skuteczną ochronę przed wyciekiem informacji.

Czym jest system DLP?

Działanie systemów DLP (Data Loss Protection lub Data Leak Prevention) polega na wychwytywaniu prób wysłania informacji lub nieautoryzowanego jej przetwarzania w miejscach ich przechowywania. DLP przeszukuje system i wzorce danych w poszukiwaniu pozaprogramowych działań. Dopiero w przypadku próby wysłania lub przechwycenia danych poufnych, natychmiast blokuje takie działanie i powiadamia administratora o sytuacji bezpośredniego zagrożenia.

Systemy DLP to narzędzia powstałe do ochrony przed wyciekiem informacji firmowych, a co za tym idzie uszczelnieniem procesów przetwarzania informacji. Nie ulega wątpliwości, że systemy DLP odpowiadając za bezpieczeństwo informatyczne w firmie, wspomagają działania biznesowe i pozwalają uniknąć kosztownych strat. Poza tym ujawniają, z której strony czyha zagrożenie, dokumentują skuteczność wdrożonej polityki bezpieczeństwa i monitorują ochronę danych w firmie.