Audyt IT

audyt-it

Obecnie niemal każde przedsiębiorstwo, również to jednoosobowe, wykorzystuje w swojej działalności technologie IT. Ochrona danych przedsiębiorstwa oraz jego klientów stała się więc priorytetem dla właścicieli firmy. Wszelkie wycieki mogą bowiem skutkować nie tylko utratą wizerunku, ale przede wszystkim ogromnymi startami finansowymi, nie wspominając o konsekwencjach prawnych. Aby tego uniknąć, warto zainwestować w profesjonalny audyt IT.

W ramach działań audytorskich oferujemy wdrożenie systemów gwarantujących cyberbezpieczeństwo firmy. Przeprowadzamy kompleksową weryfikację sprawdzającą prawidłowe działanie procesów bezpieczeństwa. Audyt IT umożliwia również wychwycenie wszelkich niedociągnięć zagrażających majątkowi firmy i danym znajdującym się w jej zasobach. W efekcie czego Twoja firma otrzymuje raport zawierający podsumowanie wraz ze wskazaniem luk w systemie zabezpieczeń oraz rekomendacjami działań poaudytowych.

Zakres usług:

  • Topologia sieciowa – weryfikacja poprawności konfiguracji urządzeń sieciowych, ich zgodności z dokumentacją, a także topologia sieciowa logiczna oraz fizyczna.
  • Audyt bezpieczeństwa sieci – weryfikacja mechanizmów bezpieczeństwa sieci LAN / WAN, a także weryfikacja odporności przed atakami.
  • Audyt wydajności sieci – weryfikacja pracy urządzeń sieciowych, w tym teksty obciążenia i optymalizacja sieci.
  • Inspekcja serwerów Windows i Linux (audyt wydajności i konfiguracji) – aktualizacja, konfiguracja a także weryfikacja obciążenia systemów oraz oprogramowania.
  • Weryfikacja i przegląd dzienników zdarzeń (logów) systemowych.
  • Kontrola serwerów VMWARE, Hyper-V (audyt wydajności i konfiguracji) – weryfikacja poprawności konfiguracji systemu oraz interfejsów sieciowych oraz sprawdzanie obciążenia serwerów i systemu dyskowego.
  • Audyt serwerów (audyt bezpieczeństwa) – inspekcja udostępnionych usług sieciowych, praw dostępu, zabezpieczeń (w tym Firewall) oraz kontrola kopii zapasowych.
  • Badanie serwerów (sprzętu) – weryfikacja wersji oprogramowania fizycznego płyty głównej, kontrolerów dysków RAID, sprzętowych systemów do zarządzania zdalnego, a ponadto inspekcja ustawień BIOSu i kontrolera dysków RAID
  • Audyt zasilaczy awaryjnych UPS – badanie obciążenia, testy zasilacza awaryjnego oraz konfiguracja ustawień w przypadku awarii prądu.
  • Weryfikacja wybranych stanowisk pracy – sprawdzenie aktualizacji oprogramowania, przegląd zainstalowanych programów, ustawień programu pocztowego, weryfikacja zabezpieczeń i uprawnień.