Złoty klucz leży na czarnej klawiaturze - hasło na dokument.

Hasło na dokument w LibreOffice

Choć pakiet LibreOffice należy do bezpłatnego oprogramowania, coraz częściej wykorzystywany jest nie tylko przez osoby prywatne, ale również do celów komercyjnych. Gromadząc więc ważne dane w arkuszu kalkulacyjnym LibreOffice, może nadejść taki moment, kiedy zechcemy zabezpieczyć dokument. Hasło pozwoli zatem uniknąć sytuacji, w których niepowołana osoba odczyta przechowywane w takim pliku informacje.

LibreOffice umożliwia silne szyfrowanie plików, wykorzystując do tego celu algorytm AES z 256-bitowym kluczem, który z kolei wyprowadzany jest z hasła za pośrednictwem specjalnej funkcji (PBKDF2).

W darmowym pakiecie LibreOffice zabezpieczenie pliku hasłem wcale nie jest zadaniem skomplikowanym. Poniżej krótka instrukcja jak się do tego zabrać. Warto jednak pamiętać, by wybrane przez nas hasło było silne i trudne do złamania.

Jak założyć hasło na arkusz kalkulacyjny i dokument LibreOffice?

1. Z zakładki „Plik” wybieramy opcję „Zapisz jako”.

2. Ustalamy nazwę dokumentu oraz lokalizację jego zapisu i odznaczamy pole „Zapisz z hasłem”, a następnie zapisujmy zmiany, klikając „Zapisz”.

3. Otworzy się okno „Ustaw hasło”, gdzie należy wprowadzić ustalone przez nas hasło i je powtórzyć. Na koniec zatwierdzamy przyciskiem „OK”.

4. Zamykamy plik, a od tej pory każda próba jego otwarcia będzie wymagała wprowadzenia tekstu dostępu.

Zmiana hasła dostępu

1. Po otwarciu zaszyfrowanego pliku wybieramy z zakładki „Plik” opcję „Właściwości”.

2. W otwartym oknie przechodzimy do zakładki „Ogólne” i wybieramy opcję „Zmień hasło”.

3. Otworzy się okno, w którym należy podać nowy klucz, powtórzyć je i zatwierdzić zamianę, klikając „OK”.

Ustalenie różnych haseł dla otwarcia i edycji pliku

1. Podczas ustalania klucza na plik należy rozwinąć pole „Opcje”.

2. Zaznaczyć pole „Otwórz plik tylko do odczytu”.

3. Wpisać drugie hasło.

W takiej sytuacji wpisując pierwsze, główne hasło podczas otwierania danego pliku, dokument otworzy się w trybie „tylko do odczytu. Chcąc więc dokonać jego edycji, należy podać drugi klucz.